AR定制

 定制案例     |      2019-09-25 17:51


基于现实,超越现实


 

AR的优势
 各大领域广泛应用


 

AR+地产(AR数字沙盘、AR样板间等)

AR+教育(AR教学工具、AR学习卡片等)
 
AR+旅游(AR导览、AR景观等)
 
AR+汽车(AR驾驶说明、AR选车等)
 
AR+营销(AR名片、AR抽奖、AR红包等)
 
AR+更多(更多AR行业定制解决方案等)双维元AR定制优势